Powołanie Unii Europejskiej w odniesieniu do rozwoju usług konsultingowych i doradczych

Niewątpliwie powołanie Unii Europejskiej było wydarzeniem przełomowym dla losów nie tylko naszego kontynentu, ale także i całego świata. Stanowiło, bowiem bardzo istotny czynnik, który oddziaływał i oddziałuje nadal na wiele aspektów życia publicznego, społecznego a także ekonomicznego wielu państw, zwłaszcza zrzeszonych w strukturach unijnych.