Wspieranie działalności badawczo-rozwojowej polskich przedsiębiorstw

Duży nacisk, w obecnie funkcjonującej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020, położony został na wspieranie szeroko rozumianego rozwoju i badań. Doskonałym przykładem może być tu chociażby Szybka ścieżka, czyli Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/).