Powołanie Unii Europejskiej w odniesieniu do rozwoju usług konsultingowych i doradczych

Niewątpliwie powołanie Unii Europejskiej było wydarzeniem przełomowym dla losów nie tylko naszego kontynentu, ale także i całego świata. Stanowiło, bowiem bardzo istotny czynnik, który oddziaływał i oddziałuje nadal na wiele aspektów życia publicznego, społecznego a także ekonomicznego wielu państw, zwłaszcza zrzeszonych w strukturach unijnych.

Nowy rynek europejski

Analizując sytuację doradców i konsultantów na terenie Europy, pamiętać należy o tym, że nie wszystkie państwa są zrzeszone w ramach Wspólnoty

Autor zdjęcia: WVDO\Congres in Beeld

Dzięki integracji europejskiej ułatwiony został przepływ towarów i usług, w tym również tych z obszaru doradztwa i konsultingu. Zlikwidowane zostały, bowiem bariery, dzięki czemu znacznemu ułatwieniu nastąpiła wymiana handlowa pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi zrzeszonymi w ramach struktur unijnych.

Na rynki państw słabiej rozwiniętych wkroczyły, więc firmy działające dotychczas na innych rynkach, ale także z coraz większym powodzeniem zaczęła funkcjonować współpraca pomiędzy firmami rodzimymi i ich zagranicznymi odpowiednikami. Nowy, wspólnoeuropejski rynek stał się, więc szansą na rozwój.

Unia Europejska – zrzeszenie jedności, czy może wspólnota barier?

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką. Mimo bowiem pozornej spójności i jedności europejskiej, trzeba pamiętać o tym, że Unia Europejska nie jest ciałem jednolitym w swej strukturze. To zlepek wielu państw, o zupełnie odmiennej historii i sytuacji społeczno-gospodarczej.

Mając to na uwadze, obserwuje się, że rynek konsulting (więcej tutaj: http://www.strategor.pl/jak-doradzamy/), który działa na obszarze Europy jest nadal, mimo upływu wielu lat od powołania Unii, dość mocno rozdrobniony.
Przyczyn tego zjawiska jest wiele, przede wszystkim zaliczyć do nich należy istniejące na obszarze Unii Europejskiej:

  • różnice kulturowe i społeczne,
  • bariery językowe,
  • lokalne preferencje i upodobania, typowe dla danego kraju.

Dalsze perspektywy do rozwoju

Analizując sytuację doradców i konsultantów na terenie Europy, pamiętać należy o tym, że nie wszystkie państwa są zrzeszone w ramach Wspólnoty. Z założenia, fakt istnienia integracji europejskiej powinien sprzyjać upowszechnieniu się działalności i aktywności europejskich konsultantów we wszystkich państwach członkowskich, także w państwach, które dopiero kandydują do przynależności do struktur Unii Europejskiej. Jest to, więc ogromny, niezagospodarowany jeszcze w pełni rynek.

Pamiętać należy jednak o tym, że wrażliwość na wartości narodowe i lokalne uwarunkowania kulturowe jest i pozostanie najprawdopodobniej w przyszłości bardzo silna. Znajdzie to też niewątpliwie odzwierciedlenie w sektorze usług, w tym również konsultingu.