Ocena merytoryczna wniosku o dotację

Dostałeś pomoc w uzyskaniu dotacji, złożyłeś wniosek wraz z wymaganymi do tego dokumentami? Nie pozostaje Ci teraz nic innego, jak tylko cierpliwie czekać na jego ocenę merytoryczną. Na tym etapie nie masz już wpływu na to, czy dotację dostaniesz, czy też Twój wniosek zostanie odrzucony. Pora uzbroić się w cierpliwość.

Przebieg oceny merytorycznej

Ocena wniosku o dotacje może trwać nawet trzy miesiące

Autor zdjęcia: Kendall’s Entertaining Life

Jeśli Twój projekt spełni wymagane kryteria formalne, zostanie on poddany przez komisję wnikliwej analizie i ocenie merytorycznej. Jak to wygląda w praktyce?

  • W pierwszym etapie sprawdzana będzie treść projektu i to, w jakim stopniu realizuje on cele wskazane i określone w Programie, z którego chcesz otrzymać dotację.
  • Następnie oceniana jest wykonalność samego projektu, a więc to, czy jako potencjalny beneficjent jesteś w stanie zrealizować zaplanowaną inwestycję.
  • Ostatni etap weryfikacji polega na zbadaniu zgodności złożonego przez Ciebie wniosku z wymogami merytorycznymi.

Trzeba mieć świadomość tego, że ocena wniosku może trwać nawet trzy miesiące. Jeśli będziesz mieć szczęście i Twój wniosek znajdzie się w puli projektów, które otrzymały najwyższą ilość punktów, podpiszesz umowę o dofinansowanie na podstawie której przyznane zostaną Ci środki w formie dotacji.