Niepowtarzalna szansa dla firmy – dotacje impulsem do rozwoju

Żyjemy w czasach, w których polskie firmy mogą z powodzeniem działać nie tylko na lokalnych i krajowych rynkach, ale także z sukcesami podbijać rynki innych krajów. Rozwój technologii, w tym w szczególności powszechny dostęp do Internetu i przynależności do struktur Unii Europejskiej, sprawiają, że nasze rodzime firmy coraz częściej stają się realnym zagrożeniem dla konkurencyjnych podmiotów z innych krajów.

Pobudzenie potencjału polskich przedsiębiorców

 

Dotacje dla firm, z których skorzystać można w ramach różnych, dostępnych okresowo Programów Pomocowych, mogą stanowić istotny impuls do rozwoju firmy i umocnienia jej pozycji na rynku. Pieniądze, które można pozyskać z dotacji służą zwłaszcza:

 • działaniom mającym na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności, w tym, w szczególności finansowanie badań, ochrony patentowej i rozwoju;
 • działaniom wspierającym realizację inwestycji twardych, do których zaliczają się między innymi wydatki związane z rozbudową, bądź utworzeniem firmy, poszerzeniem jej oferty, jej rozbudową, czy też wprowadzeniem zmian i usprawnień w produkcji i organizacji.

Na co można przeznaczyć pieniądze uzyskane z dotacji?

Zamierzając ubiegać się o dotację, należy mieć świadomość faktu, że nie może z niej być sfinansowana każdego rodzaju inwestycja. Pieniądze z dotacji można pozyskać tylko na ściśle określony cel i na niego mogą być tylko one wydane. Istnieją tu bardzo rozbudowane mechanizmy kontroli należytego wydatkowania środków, nie ma, więc możliwości, by pozytywnie rozliczyć dotację, w sytuacji, gdy doszło do jakichkolwiek (nawet nieznacznych) rozbieżności w stosunku do tego, co zadeklarowane było we wniosku i co zaakceptowane zostało przez podmiot przydzielający fundusze.
Pieniądze z dotacji pozyskuje się najczęściej na:

 • założenie firmy,
 • budowę, bądź też rozbudowę hali produkcyjnej przedsiębiorstwa,
 • rozbudowę parku maszynowego wykorzystywanego przez działalność gospodarczą,
 • wdrożenie nowej technologii wykorzystywanej w procesie produkcyjnym,
 • wdrożenie nowego oprogramowania,
 • dostosowanie profilu działalności firmy do wymogów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
 • tworzenie klastrów biznesowych stanowiących powiązania kooperacyjne pomiędzy rożnymi podmiotami,
 • tworzenie e-usług (różnego rodzaju biznesów internetowych),
 • i tym podobne.