Na co trzeba zwracać uwagę w przypadku rozliczania projektów unijnych?

Rozliczanie projektów unijnych nie należy do zadań prostych. Przekonał się o tym, każdy, kto podjął się tego zadania, zwłaszcza w pojedynkę, nie posiłkując się przy tym wsparciem ze strony firmy doradczej, która podpowiadała mu jak to najlepiej zrobić.

O czym trzeba wiedzieć?

Dokonując rozliczenia projektu unijnego, trzeba zadbać nie tylko o to, by posiadać wszystkie umowy z wykonawcami, faktury i inne dowody dokonanych rozliczeń, ale także by zasady nawiązywania współpracy z takimi podmiotami nie wzbudziły zastrzeżeń komisji weryfikującej. Nie może być mowy, o współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami, czy też rodziną – każdorazowo powinien odbywać się konkurs ofert, na podstawie, którego wyłoniony zostanie dopiero zwycięzca. Jeśli głównym kryterium będzie cena, to ona powinna zdecydować o tym, na którą z nadesłanych ofert finalnie się zdecydujemy. Nie może być, zatem tak, że w trakcie rozpatrywania nadesłanych ofert nagle zmienimy zdanie i stwierdzimy, że chcemy dokonać wyboru w oparciu o inne kryterium.