Drogowskaz w biznesie

Każdy biznes, by miał szansę powodzenia musi być prowadzony w odpowiedni sposób. Im mniej się popełni przy tym błędów, tym lepiej. O ile bowiem porażki w życiu osobistym są dotkliwe, o tyle w życiu zawodowym bolą na dwójnasób. Nierzadko raz utraconych szans nie udaje się odzyskać, a niezrealizowanych projektów wcielić w życie. Pewne szanse mijają […]

Powołanie Unii Europejskiej w odniesieniu do rozwoju usług konsultingowych i doradczych

Niewątpliwie powołanie Unii Europejskiej było wydarzeniem przełomowym dla losów nie tylko naszego kontynentu, ale także i całego świata. Stanowiło, bowiem bardzo istotny czynnik, który oddziaływał i oddziałuje nadal na wiele aspektów życia publicznego, społecznego a także ekonomicznego wielu państw, zwłaszcza zrzeszonych w strukturach unijnych.