II Oś Priorytetowa II – czyli wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Nadrzędnymi celami II osi priorytetowej jest:

  • zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną (PI 1.2),
  • rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka (PI 3.1).

Zadania

Dotacje unijne Poznań przydzielane w ramach II osi priorytetowej służą wsparciu przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych.

Trzeba, bowiem zaznaczyć, że komercjalizacja, oznaczająca w praktyce wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych w działalności przedsiębiorstwa, stanowi kluczowy element w procesie tworzenia innowacji. To, bowiem wdrożenie wyników prac B+R daje przedsiębiorstwu szansę na dokonywanie dalszego rozwoju. Skuteczność komercjalizacji w porównaniu jednak z pracami badawczo-rozwojowymi, związana z ponoszeniem dużo mniejszego ryzyka i uwarunkowana czynnikami o charakterze rynkowym, które związane są między innymi ze strategią, która realizowana jest przez firmę, a także marketingiem w odniesieniu do nowych produktów i oferowanych usług.