Pieniądze dla firm działających na wsiach

Dotacje unijne poznań zróżnicowane są nie tylko ze względu na cel i przeznaczenie, ale także na to, gdzie znajduje się firma. Jeśli bowiem przedsiębiorca planujący inwestycję na obszarze wiejskim, ma siedzibę swojej firmy, lub jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest zameldowany na obszarze wiejskim, może wówczas ubiegać się też o dotację z Programu Rozwoju […]