Nierozliczenie otrzymanej dotacji, jej nieterminowe rozliczenie, bądź też niedokonanie zwrotu dotacji przez beneficjenta

Dotacje są szczególnym rodzajem finansowania inwestycji. Środki przyznawane w ten sposób muszą zostać należycie wydatkowane i rozliczone. Beneficjent dotacji zobowiązany jest do tego, by dokonać właściwe rozliczenie dotacji, przestrzegając przy tym bezwzględnie termin i formę tego rozliczenia. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność zwrotu należnej wysokości dotacji również zobligowany jest on wiążącymi terminami, których nie wolno […]